VÅRA FRÄMSTA MILJÖASPEKTER

MINIMERA VÅR MILJÖPÅVERKAN


SR Transport är ett modernt och engagerat företag som gör vad vi kan för att minimera vår miljöpåverkan. Vi satsar på en nyare fordonspark vilket är bra både för miljön
och säkerheten. 

Genom effektivare transporthantering och miljöanpassad teknikutveckling kan miljöpåverkan minskas. Vi håller oss uppdaterade om utvecklingen inom miljöområdet och skall vara öppna för att pröva modern och miljöanpassad teknik.

• Alla våra fordon tankas med miljövänligt bränsle från Preem, en diesel som uppfyller svensk och europeisk standard och som ger kraftigt minskade fossila koldioxidutsläpp


• Vi använder miljövänliga oljor i fordonen


• Vår däckleverantör är certifierad enligt 14001


• Vi har fortlöpande utbildning genom YKB när det gäller säkerhet och eco-drivning


• Alla våra fordon skall ha minst Euro5 motorer, och efterhand bytas ut mot ännu nyare


• Minska bränsleförbrukningen, utbilda chaufförerna i sparsam körning


• Spara antalet körda mil, trafikledningen ska alltid arbeta utifrån ett miljö- och effektivitetsperspektiv


• Köper endast miljövänliga produkter, informera leverantörerna om våra miljömål


• Vi lämnar in fordonen för oljebyten till auktoriserade verkstäder som tar hand om spilloljan


• Säkerställer att all relevant miljölagstiftning samt föreskrifter och övriga krav följs


• Miljöarbetet är en investering för framtiden